Tandvårdsstöd

Statligt tandvårdsstöd

Statligt tandvårdsstöd gäller från dagen man fyller 20. Försäkringskassan hanterar och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar om vilka åtgärder som ger ersättning. Stödet går att uppdela i allmänt tandvårdsbidrag, högkostnadsskydd samt särskilt tandvårdsbidrag. Här får du lära dig mer om respektive tandvårdsstöd. Mer information om statligt tandvårdsstöd går att läsa på Försäkringskassan samt Socialstyrelsen. Tandläkare Wiklund tar inte ansvar för eventuellt felaktiga uppgifter i texten som följer. För enkelhetens skull är texten uppdelad enligt Allmänt tandvårdsbidrag, Högkostnadsskydd och till sist Särskilt tandvårdsbidrag.

Allmänt tandvårdsbidrag

Bosatta i Sverige enligt socialförsäkringsbalken får allmänt tandvårdsbidrag från 1 juli året man fyller 20. Bidraget tillhör patienten men utbetalas till tandläkare/tandhygienist. Det är upp till patienten att besluta om bidraget ska användas eller ej. Viktigt att komma ihåg är att bidraget måste användas vid ett och samma tillfälle, och dessutom får bidraget inte sparas längre än två år. Bidraget utbetalas 1 juli varje år – om du har två oanvända bidrag kommer ett falla bort. Hur stort bidraget är beror på patientens ålder. Mellan 20 och 29 är bidraget 300 kronor – efter 30 halveras bidraget till och med 74. Från och med 75 är bidraget återigen 300 kronor. Bidraget ska i första hand användas till förebyggande åtgärder, dock finns det flera undantag. Tandblekning är inte ett undantag.

Högkostnadsskydd

Inom tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd. Fördelen med högkostnadsskyddet är att man inte behöver betala hela summan vid tandvårdsåtgärder – det som återstår av kostnaden utbetalas som ersättning från Försäkringskassan till patienten. För samtliga åtgärder finns referenspriser, utifrån dessa beräknas ersättningen. Det är staten som bestämmer referenspriset, det hindrar inte dig från att ta ut högre eller lägre pris – Försäkringskassan utbetalar ersättning enligt referenspriset oavsett. Högkostnadsskyddet baseras på en tolvmånadersperiod. Om referenspriset för utförda åtgärder under tidsperioden överstiger 3 000 kronor träder högkostnadsskyddet i kraft. Patienter får 50 % ersättning om referenspriset återfinns inom intervallet 3 000 till 15 000 kronor, om referenspris överstiger 15 000 kronor är ersättningen 85 %.

Särskilt tandvårdsbidrag

Från 1 januari 2013 finns ett särskilt tandvårdsbidrag med uppgift att underlätta för personer med funktionsnedsättningar alternativt sjukdomar som har negativa effekter på tandhälsan – förebyggande tandvård minskar risken för negativa effekter. Det är upp till tandläkare och tandhygienist att besluta om patienten har rätt till särskilt tandvårdsbidrag eller ej. För att göra bedömningen krävs underlag, ett utdrag av underlaget finns tillgängligt nedan.

Muntorrhet till följd av långvarig läkemedelsbehandling
Läkemedelsförteckning eller läkarintyg
• Resultat av salivprov

Sjögrens syndrom
Läkarintyg
Cystisk fibros
Läkarintyg
Crohns sjukdom
Läkarintyg
Frätskador på tänder och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom
Läkarintyg
• Kopia på patientjournal från tandläkare

Bidragets storlek är 600 kronor per halvår (1 januari och 1 juli). Det går bra att dela bidraget, men aldrig sparas till kommande halvår. Vill du läsa mer om särskilt tandvårdsbidrag? Rekommendationen är att läsa Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag från 2012. Där hittar man även blankett för läkarintyg.

Tandvårdsstöd