Tandläkarprogrammet

Sök till tandläkarprogrammet

Tandläkare behandlar skador och sjukdomar i munhåla samt övriga käksystem hos patienter. Förutom att behandla skador och sjukdomar har tandläkare som uppgift att förebygga och utreda. Som tandläkare har man framför allt två alternativ – att arbeta som anställd eller egen. Vanligast är arbete inom folktandvården. Andra alternativ är att arbeta som forskare, lärare eller utbilda sig till specialist. Statistiken visar att det finns närmare 9 000 tandläkare i Sverige, man räknar med att cirka 1 000 av dessa är specialister. För att trivas som tandläkare krävs det att man är engagerad, serviceinriktad och social. För att lyckas som tandläkare krävs känsla för kvalitet och service samt ledaregenskaper. Är tandläkaryrket något för dig? Nedan får du lära dig hur du blir tandläkare i Sverige.

Högskolor och universitet som erbjuder tandläkarprogrammet är Karolinska Institutet, Sahlgrenska Akademin och Umeå Universitet. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska inslag, studenter får bland annat utöva praktisk tandvård på utbildningarnas tandläkarkliniker och besöka tandläkarpraktiker. Efter en tid får respektive student träffa sina egna patienter. Patientarbete innebär till en början diagnostik och instruktion i munhygien samt röntgenbildtagning och undersökning. Allt eftersom kommer praktiska inslag bli allt mer avancerade. Teoridelen innehåller bland annat anatomi, cell-, mikro- och molekylärbiologi samt kemi. Studenter får även kunskap i patologi, medicin och farmakologi samt etik, kommunikation och samarbete. Observera att utbildningsplanen kan variera.

Tandläkarprogrammet är 300 högskolepoäng, det vill säga tio terminer heltidsstudier. Karolinska Institutet erbjuder 90 platser på tandläkarprogrammet – studierna är förlagda i Huddinge. Särskild behörighet är Biologi 2, Kemi 2, Matematik ELLER Biologi B, Fysik B, Kemi B och Matematik D. Man använder alternativt urval till hälften av platserna, betygsurval till en fjärdedel av platserna och högskoleprovsurval till resterande fjärdedel. För den som har legitimation och två års erfarenhet av kliniskt arbete finns möjlighet till vidareutbildning – exempelvis inom ortodonti. Nedan hittar du en programöversikt för tandläkarprogrammet på Karolinska Institutet, observera att ändringar kan förekomma. Kurserna är indelade per termin.

Termin 1

Att utvecklas till tandläkare
Cell- och molekylärbiologi
Människokroppens kemi
Odontologisk introduktion
Vetenskaplig introduktion

Termin 2

Att utvecklas till tandläkare 1
Oral radiologi 1
Organsystemens struktur och funktion

Termin 3

Allmänmedicin
Allmän patologi
Farmakologi
Klinisk odontologi 1
Mikrobiell patogenes
Oral patologi och histologi

Termin 4

Att utvecklas till tandläkare 2
Klinisk odontologi 1
Oral patologi och histologi
Oral radiologi 2
Termin 5
Att utvecklas till tandläkare-teamsamarbete
Klinisk odontologi 2

Valbara kurser termin 5

Ledarskap i den lilla vårdenheten
Rättsodontologi – odontologi i rättsväsendets tjänst
Modern kompositterapi – möjligheter och begränsningar
Studentvalt enskilt projektarbete
Tandvårdspsykologi
Global Hälsa

Termin 6

Att utvecklas till tandläkare 3
Examensarbete
Klinisk odontologi 3

Termin 7

Att utvecklas till tandläkare 4
Barn- och ungdomstandvård
Examensarbete
Klinisk odontologi 4
Toxikologi, reaktioner på dentala biomaterial
Termin 8
Att utvecklas till tandläkare 4
Barn- och ungdomstandvård
Examensarbete
Klinisk odontologi 5

Termin 9

Examensarbete
Gerodonti
Käkkirurgi
Klinisk farmakologi
Klinisk odontologi 6
Oral radiologi 3

Termin 10

Att utvecklas till tandläkare 5
Examensarbete
Gerodonti
Käkkirurgi
Klinisk odontologi
Onkologi
Öron- näs- och halssjukdomar

Tandläkarprogrammet