Folktandvården

Folktandvården i Sverige

I mitten på 1920-talet tog riksdagen beslut om att utreda möjligheten att erbjuda tandvård till medborgare i Sverige – och i slutet på 1930-talet infördes Folktandvården. Förebyggande tandvård till barn och ungdomar prioriterades. Idag erbjuder Folktandvården allmäntandvård, sjukhustandvård samt specialisttandvård – behandlingar är kostnadsfria för medborgare som ännu inte fyllt 20. Statistiken visar att 95 till 98 % av barn och ungdomar (3-19) och 40 % av vuxna i Sverige får tandvård via Folktandvården. Hitta din klinik genom att följa länken. Folktandvården finns i 21 landsting och regioner. Andra alternativ är att besöka privata tandläkare, som tandläkare Wiklund. För den som gör ett aktivt val finns möjlighet att spara pengar, dock är det först och främst en fråga om kvalitet.

Tandvård i Sverige regleras genom lagar och förordningar. Ett exempel är Tandvårdslagen (1985:125). Eftersom Tandvården ingår i hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen möjlighet att påverka tandvården genom allmänna råd och föreskrifter – och det är även anledningen till varför hälso- och sjukvårdens lagar gäller inom svensk tandvård. Myndigheten som tar beslut om vilka behandlingar som ska medräknas i högkostnadsskyddet för tandvård heter Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, förkortat TLV. Därtill behöver tandvård i Sverige ta hänsyn till författningar som Strålskyddsinstitutet utfärdat. Det är mycket att hålla reda på, och det är viktigt att man gör det – dock låter det mer avancerat än vad det faktiskt är. Tandläkare är väl medvetna om vad som gäller.

Sommaren 2008 införde Riksdagen ett tandvårdsstöd för vuxna, det vill säga för personer från 20 år och uppåt. För personer 20-29 år är bidraget 300 kronor per år – eller 600 kronor för två år. För personer 30-74 är bidraget 150 kronor per år – eller 300 kronor för två år. För personer som fyllt 75 år är bidraget 300 kronor per år – eller 600 kronor för två år. Bidraget kan endast sparas i två år. Man kan även luta sig mot ett högkostnadsskydd som innebär 50 % på kostnader över 3 000 kronor samt 85 % på kostnader över 15 000 kronor. Barn och ungdomar upp till 19 år har fortfarande fri tandvård. Tandvårdsstödet gäller oavsett om man väljer privata tandläkare som tandläkare Wiklund eller Folktandvården – allt annat vore odemokratiskt.

Målsättningen med Folktandvården är att förbättra tandhälsan hos landets medborgare – därför erbjuder man frisktandvård. Det är regelbunden tandvård till ett fast pris. Fördelen med frisktandvård är möjligheten att anpassa avtalet efter egna behov. Exempel på åtgärder som alltid omfattas är undersökningar och utredningar, hälsofrämjande insatser, behandling av karies och tandlossning, reparativ tandvård och akuttandvård. Andra fördelar med frisktandvård är förebyggande tandvård, friskvårdsprogram och små tandvårdskostnader. Innan avtal tecknas måste noggrann undersökning göras. Visar undersökningen att du är i behov av behandling tvingas du betala ordinarie pris för behandlingen.

Folktandvården